"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2014 Ngày 25 tháng 11 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
22-10-2014 Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND về việc đề nghị thành lập huyện Sơn Thành thuộc tỉnh Kiên Giang. 03
22-10-2014 Nghị quyết số 78/2014/NQ-HĐND về việc đề nghị thành lập huyện Thổ Châu thuộc tỉnh Kiên Giang. 05
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-10-2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chuẩn, đối tượng được an táng tại khu từ trần các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 07
Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá
29-10-2014 Quyết định số 170/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Rạch Giá. 10
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
22-10-2014 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND về việc giao bổ sung biên chế công chức hành chính và phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014. 17
22-10-2014 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. 19
22-10-2014 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND về miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. 21
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-10-2014 Quyết định số 2154/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Palmela thuộc Khu du lịch sinh thái Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/500, quy mô 851.096,3m2. 22
16-10-2014 Quyết định số 2155/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá vận chuyển, bơm cát đen san lấp mặt bằng và đắp nền đường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 38
27-10-2014 Quyết định số 2212/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Kiên Giang. 42
27-10-2014 Quyết định số 2213/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Kiên Giang. 64
27-10-2014 Quyết định số 2214/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang. 87
16,657,237 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner