"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 18             Năm 2014 Ngày 05 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-06-2014 Quyết định số 1228/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020. 03
06-06-2014 Quyết định số 1229/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020. 17
13-06-2014 Quyết định số 1292/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Thung Lũng Tím tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, quy mô khoảng 72,28ha. 30
20-06-2014 Quyết định số 1347/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Thung Lũng Tím tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, quy mô khoảng 72,28ha. 36
17-06-2014 Kế hoạch số 62/KH-UBND về tổ chức tuyên truyền và triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 47
Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên
30-05-2014 Nghị quyết số 97/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên Khóa IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 52
30-05-2014 Nghị quyết số 98/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên Khóa IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 53
30-05-2014 Nghị quyết số 99/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên Khóa IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 54
30-05-2014 Nghị quyết số 100/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên Khóa IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 55
3,726,228 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner