"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 23             Năm 2014 Ngày 10 tháng 10 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-08-2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND về việc sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản từ năm 2012 đến năm 2013 để trả nợ vốn vay đầu tư xây dựng cơ bản. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-09-2014 Quyết định số 1885/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng cụm Bệnh viện Đa khoa, Ung bướu, Sản - Nhi và khoa Nội B tại khu vực IV, khu đô thị mới lấn biển, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang - tỷ lệ 1/500, quy mô 131.885m2. 10
10-09-2014 Quyết định số 1903/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng tuyến đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu, huyện Phú Quốc. 16
12-09-2014 Quyết định số 1923/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư cơ sở vật chất đào tạo nghề trọng điểm giai đoạn 2014 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của Trường Trung cấp nghề Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. 21
12-09-2014 Quyết định số 1924/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư cơ sở vật chất đào tạo nghề trọng điểm giai đoạn 2014 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của Trường Trung cấp nghề vùng Tứ giác Long Xuyên, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. 38
22-09-2014 Quyết định số 2004/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh mục công trình giao thông nông thôn từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi và nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 55
11-09-2014 Chỉ thị số 1917/CT-UBND về việc tăng cường công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 57
12,796,663 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner