"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2015 Ngày 30 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-12-2014 Quyết định số 2758/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông nông thôn huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 03
26-12-2014 Quyết định số 2759/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông nông thôn huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 13
29-12-2014 Quyết định số 2770/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông nông thôn huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 22
29-12-2014 Quyết định số 2771/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông nông thôn huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 32
29-12-2014 Quyết định số 2772/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông nông thôn huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 41
29-12-2014 Quyết định số 2773/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông nông thôn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 51
30-12-2014 Quyết định số 2784/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 63
30-12-2014 Quyết định số 2785/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông nông thôn huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 76
30-12-2014 Quyết định số 2786/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông nông thôn huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 86
30-12-2014 Quyết định số 2787/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông nông thôn huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 96
30-12-2014 Quyết định số 2788/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông nông thôn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 106
16,841,301 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner