"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 22             Năm 2014 Ngày 20 tháng 9 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-08-2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND về quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 03
27-08-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ban hành giá bổ sung một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 06
29-08-2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 20
29-08-2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 23
29-08-2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố thực hiện. 27
29-08-2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 32
29-08-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 41
29-08-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 45
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-08-2014 Quyết định số 1695/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất thuộc QHCT Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang, xã Vĩnh Hòa Hiệp, TT. Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/1000, quy mô 41ha (lần 2). 50
14-08-2014 Quyết định số 1711/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính ngành Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Kiên Giang. 53
8,706,511 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner